The ControlAir Type-6500 aluminum and Type-6600 stainless steel volume boosters are 1:1 signal to output relays that are utilized in applications that require high flow capacity. Typically they are used to increase throttling speed of large volume valve actuators. They are suitable for either diaphragm or piston actuators.

Sertifikat bekreftes at styringssystemet ved Norwegian Valve Group AS oppfyller kravene i ISO 9001:2008. Dette sertifikatet er gyldig for følgende områder/tjenester:
Leveranser av ventiler og ventilløsninger med tilhørende produkter til ojle- og gassindustrien, skipsindustri og landbasert prosess industri.

Achilles JQS (Joint Qualification System) er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den norske og danske olje- og gassektoren for å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og for effektive innkjøp i samsvar med EUs regelverk.

1. august 2011 ble Norwegian Valve Group AS (NVG) en del av Jotobico Holding AS (JOTHOL), et privat familieaksjeselskap eiet av familien Cock.  Jotobico Holding består av selskapene J. S. Cock AS, Prosessventiler AS og Norwegian Valve Group AS.

The World's First Fire Safe Composite Ball Valve.

High Pressure Ball Valves for corrosive chemical service used in construction of pressurized piping systems where API-607 Fire Test rating is required.

Norwegian Valve Group AS har inngått samarbeid med ControlAir Inc. om salg og distribusjon av deres produkter i Norge. Avtalen omfatter reduksjonsventiler, filter, booster og I/P, E/P,P/I omformere. Alle produktene er tilgjengelig i syrefast.

© 2016 Norwegian Valve Group AS