NVG en del av JOTHOL

1. august 2011 ble Norwegian Valve Group AS (NVG) en del av Jotobico Holding AS (JOTHOL), et privat familieaksjeselskap eiet av familien Cock.  Jotobico Holding består av selskapene J. S. Cock AS, Prosessventiler AS og Norwegian Valve Group AS.

Alle selskapene vil fremover bli drevet som separate og selvstandige enheter på lik linje med mange andre ventilprodusenter eller -leverandører med felles eier. Selv om selskapene i stor grad henvender seg til de samme markeder (offshore, petrokjemi, skip og vannkraft), har de samarbeid med forskjellige produsenter med ulike produkter og løsninger.  Skulle det imidlertid være ønskelig fra våre kunders side, vil selvsagt selskapene kunne samarbeide om leveranser av komplette ventilløsninger.

I forbindelse med eierskiftet i NVG har vi flyttet. Vår nye adresse er:
Norwegian Valve Group AS
Nedre Rommen 3
0988 Oslo
Tel.: 22 21 51 00

For ytterligere opplysninger: Download

© 2016 Norwegian Valve Group AS