Styringssystemkravene

Norwegian Valve Group AS har den 23.10.2009 fått fornyet godkjennelse i h.h.t. NS-EN ISO 9001:2008.

Management System Certificate nr.: 554. Leveranser av ventiler og ventilløsninger med tilhørende produkter til olje- og gassindustrien, skipsindustri og landbasert prosess industri.

Sertifikat: Download

© 2016 Norwegian Valve Group AS