Certificate of Qualification Achilles JQS

Achilles JQS (Joint Qualification System) er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den norske og danske olje- og gassektoren for å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og for effektive innkjøp i samsvar med EUs regelverk.

Achilles JQS er en kostnadseffektiv løsning der leverandørene med en enkel og standardisert løsning kan informere potensielle kunder om sin virksomhet, sine produkter og tjenester på en rettferdig, åpen og transparent måte. Dette letter og forenkler anbudsprosessen og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

Bransjenettverket Achilles JQS ble lansert i 1991 og utvikles fortløpende i samarbeid med en styringskomité som består av representanter fra innkjøpsorganisasjoner i bransjen som dekker de fleste innkjøpsbehov. Innkjøpermedlemmene i denne bransjen er nær sagt alle de norske og danske operatørene i olje- og gassindustrien samt de ledende entreprenørene i regionen. I tillegg kan leverandører og entreprenører som er kvalifisert i Achilles JQS få mulighet til å bruke samme leverandørdatabase til sine innkjøp.

Fornyet kvalifikasjon: Download

© 2016 Norwegian Valve Group AS