Management System Certificate

Sertifikat bekreftes at styringssystemet ved Norwegian Valve Group AS oppfyller kravene i ISO 9001:2008. Dette sertifikatet er gyldig for følgende områder/tjenester:
Leveranser av ventiler og ventilløsninger med tilhørende produkter til ojle- og gassindustrien, skipsindustri og landbasert prosess industri.

Sertifikat: Download

© 2016 Norwegian Valve Group AS